Birnbaumblüten

Das Bild

Birnbaumblüten

Birnbaumblüten

© Roman Eisele / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

RQAF8612